Vi för människor närmare varandra, varje dag
Meny
Meny

SJ depå Hagalund söker Tågbildningsplanerare

Solna Planering och logistik Hgl Sista ansökningsdag: 2022-07-04

SJ för människor närmare varandra, varje dag. SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Vi söker nu Tågbildningsplanerare till depå Hagalund. Intresserad? Välkommen med din ansökan!

Kort om affärsområdet Division Fordon
Division Fordon ansvarar för fordonsflottans livscykel och ska säkerställa att i rätt tid leverera hela, rena och säkra tåg. Division Fordon ska utveckla och upprätthålla SJs fordonspark, säkerställa rätt fordonskvalitet, en effektiv underhållsproduktion genom god planering samt balansering av underhållsbehov och kapacitet. Från och med 1:a september har SJ fått i uppdrag av Trafikverket att ansvara för Hagalunds tågbildningstjänst, vilket innebär samordning och planering av tågrörelser och banarbeten inom depån.

Organisation
Division Fordon består av tre olika enheter – Teknisk Produktledning, Teknik och Depåproduktion.

Arbetsuppgifter och ansvar
Uppdraget omfattar att planera koordinering av fordonsrörelser för att upplösa och bilda tåg på Infrastrukturägarnas järnvägsinfrastruktur i Hagalund. Uppdraget innebär således att tjänster ska utföras åt såväl järnvägsföretagen verksamma vid Hagalund som åt Infrastrukturägarna.

Tågbildningstjänst innebär operativ spårplanering och operativ kapacitetsplanering för samtliga aktörer inom Depåområde Hagalund.

 • Ansvara för spårplan och veckoplan
 • Förvalta spårplan och veckoplan
 • Delge tågklarerare/tågtrafikledare spårplaneringar
 • Ta emot omloppsändringar och information om ändrat behov av tilldelad kapacitet
 • Kommunicera ändringar av spårplaneringen/kapacitetstilldelningen till tågklarerare/tågtrafikledare, via digitala mötestjänster eller av Trafikverket föreskriven kanal
 • Samordna infrastrukturägarnas entreprenörer om möjlighet till banarbeten på bangården
 • Samordna järnvägsföretagen om möjlighet till att förändra fasta växlingsplaner utifrån önskade banarbeten
 • Samordna banarbeten så att entreprenör kan skicka in behov i aktuella system
 • Regelbunden kontakt med Trafikverkets trafikplaneringsorganisation för att inhämta information om extra och inställda avgångar
 • Regelbunden kontakt med Infrastrukturägarna för att inhämta information om godkända skydd

Arbetslivserfarenheter och utbildning

 • Minst tre års arbetslivserfarenhet
 • Treårig gymnasieutbildning eller motsvarande
 • Erfarenhet av liknande arbete och kunskap om de systemstöd som används för spårplanering är meriterande

Personlig kompetens

 • Mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och verbalt
 • Mycket god erfarenhet av planeringsarbete
 • God analytisk förmåga
 • God kommunikativ förmåga
 • Förmåga att agera affärsmässigt
 • Vana att hantera komplexa situationer
 • Vilja och förmåga till samarbete samt att skapa, utveckla och bibehålla relationer
 • Vara initiativrik, självgående och utåtriktad

Ansökan
Skicka in din ansökan snarast då intervjuer kommer att ske löpande.

Övrigt

 • Att jobba som Tågbildningsplanerare är förenat med skiftarbete.
 • Som sökande till tjänsten kommer du genomgå en säkerhetsprövning som bland annat inkluderar säkerhetsprövningssamtal.
SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat. Varmt välkommen med din ansökan!
Kontakt:
Jasna Kapetanovic, Platschef depå Hagalund
070-0032202
jasna.kapetanovic@sj.se