Vi för människor närmare varandra, varje dag
Meny
Meny

SJ depå Hagalund söker Chef Arbetsledning

Solna Platskontroll Arbetsledning Sista ansökningsdag: 2022-10-14

SJ för människor närmare varandra, varje dag. SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Organisation
Division Fordon består av tre olika enheter – Teknisk Produktledning, Teknik och Depåproduktion.

Affärsområde
Produktionsområde Depåproduktion, Platskontroll (PLK)

Kort om affärsområdet
Division Fordon ansvarar för fordonsflottans livscykel och ska säkerställa leverans av Hela, Rena och Trafiksäkra tåg i tid från depån. Division Fordon ska utveckla och upprätthålla SJs fordonspark, säkerställa rätt fordonskvalitet, en effektiv underhållsproduktion genom god planering samt balansering av underhållsbehov och kapacitet. Allt detta i samarbete med underhållsleverantörer. Hagalunddepån är SJs största depå med ca 360 anställda och 30000 avgångar/år. I Hagalunddepån sker olika aktiviteter inplanerade för hela fordonsflottan. Fordonen ska operativt styras till underhåll, vilket depån står för.

Från platskontrollen i Hagalund styrs hela den operativa verksamheten inom enheten. Platskontrollen är uppdelad i två verksamhetsområden, arbetsledning och fordonsstyrning, som samverkar tätt ihop för att säkerställa leverans av Hela, Rena och Trafiksäkra tåg i tid.

Arbetsledarna i platskontrollen jobbar som en depåleveranssenhet, som säkerställer att fordonen får de terminaltjänster som är inplanerade, utförda och att fordonen på det viset står redo att lämna depån enligt plan. Chef platskontroll-arbetsledning (depåleverans) är processansvarig för de operativa planerings- och leveransprocesserna med ansvar för SJs leverans av ”Hela, Rena och Trafiksäkra tåg i tid”.

Chef platskontroll-arbetsledning (depåleverans) ansvarar för;
 - Ledningen av det operativa arbetet i depån och samverkar tätt ihop med chef för platskontroll-fordonsstyrning, processägarna för fordonsprocessen, komfortprocessen samt med underleverantörer och andra enheter på SJ.
- Den operativa arbetsledningen av hela depåns produktionspersonal i Hagalund och Cst.

- Ingår i Hagalunds ledningsgrupp och rapporterar direkt till platschefen.

Chef PLK depåleverans ska via sitt personalansvar säkerställa att medarbetaren har förutsättningar för att göra sitt jobb och uppnå SJs verksamhetsmål genom att agera med ett värderingsgrundat ledarskap och enligt SJs ledarprinciper.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Ansvar för den operativa arbetsledningen av depåns produktionspersonal som hör till Hagalundsdepån (Hagalund och Cst). I ansvaret ingår:
• Lägga en plan och utifrån denna anpassa och optimera nyttjandet av resurser och aktiviteter i Hagalunddepån
• Utveckla, styra samt leda logistikarbetet och spårplaneringen för effektiva produktionsflöden
• Planering av personal på kort sikt för den operativa verksamheten
• Implementera och aktivt bidra till utveckling av verktyg som arbetsledningen och depåpersonalen jobbar med
• Utveckla processer och samarbetet med trafikledningen, våra underleverantörer, processansvariga produktionsledare för fordon och komfort, chefen för planeringen samt platskontrollen-fordonsstyrningen
• Personalansvar
• Aktivt bidra till enhetens utveckling genom arbete i ledningsgruppen
• Budgetansvar för den egna enheten

Chef för platskontrollen-arbetsledning
• Aktivt samarbeta med depåns interna såväl som externa aktörer för att leveransen av ”Hela, Rena och Trafiksäkra tåg i tid” ska levereras ut från depån
• Aktivt arbeta med flöden och effektiv produktion
• Utveckla samt förbättra arbetssätt och processer kring den operativa planeringen och arbetsstyrningen inom enheten

Kvalifikationer och personliga egenskaper
• Minst 7 års arbetslivserfarenhet och dokumenterad ledarerfarenhet
• Ha ett genuint intresse av att arbetsleda och utveckla individer
• Erfarenhet av operativt arbete med fokus på arbetsledning
• Goda kunskaper om produktionsplanering
• God analytisk förmåga
• God kommunikativ förmåga
• Gedigen IT-vana
• Vana att hantera komplexa situationer
• Vara strukturerad och noggrann
• Vilja och förmåga till samarbete samt att skapa, utveckla och bibehålla relationer på alla nivåer i organisationen
• Vara initiativrik, självgående och utåtriktad

Ansökan
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då vi hanterar inkommande ansökningar fortlöpande. I denna rekrytering samarbetar SJ med PS Partner. Har du frågor så kontakta gärna Louise Harrysson 072 311 98 39 eller louise.harrysson@pspartner.se 

 

SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat. Varmt välkommen med din ansökan!