Meny
Meny

SJ Depå Syd Göteborg söker Produktionsledare

Göteborg Depå Syd Göteborg Sista ansökningsdag: 2023-02-03

SJ för människor närmare varandra, varje dag. SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Kort om affärsområdet
Division Fordon ansvarar för fordonsflottans livscykel och ska säkerställa att i rätt tid leverera hela, rena och säkra tåg. Division Fordon ska utveckla och upprätthålla SJs fordonspark, säkerställa rätt fordonskvalitet, en effektiv underhållsproduktion genom god planering samt balansering av underhållsbehov och kapacitet. Allt detta i samarbete med underhållsleverantörer. Depån i Göteborg är en del av Depå Syd i vilken även Malmö ingår. I depån i Göteborg sker dagligen ett stort antal aktiviteter i syfte att operativt säkra tillgång till hela, rena och säkra fordon som trafikerar hela järnvägssystemet.

Om tjänsten
Produktionsledaren leder en organisation av medarbetare som bl a utför operativ ledning av den dagliga terminalverksamheten. I rollen ingår även ansvar för att SJs tåg underhålls och säkerställande att de håller förväntad standard. Som produktionsledare ska du genom ditt personalansvar säkerställa att medarbetarna har rätt förutsättningar för att göra sitt arbete och uppnå SJ verksamhetsmål. Det görs främst genom att agera med ett värdegrundat ledarskap och enligt SJs ledarprinciper.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Som produktionsledare är ditt ansvarsområde att ständigt arbeta med förbättringar, samt utveckla effektiva processer. Därför är det viktigt att du är strukturerad och noggrann med en förmåga att kunna dokumentera och vidareutveckla processerna. Inom ditt ansvarsområde arbetar du kontinuerligt med att SJ policys och kollektivavtal efterlevs. Rollen ansvarar också för att alla i organisationen verkar i en god och säker arbetsmiljö. Du arbetar aktivt utifrån ett affärsmässigt perspektiv med kunden i fokus.

Du får vara med och utveckla och dokumentera våra processer. Leda reaktivt och proaktivt förbättringsarbete tillsammans med produktionsledarteamet. I rollen innebär det att kontinuerligt följa upp dina medarbetare med både arbetsmiljöfrågor och arbetskvalitet, men också ett rehabiliteringsansvar för dina medarbetare. Du kommer att under givna tidsperioder ha produktionsansvar för hela depån.

En del i din roll är att bygga upp och förvalta ett professionellt nätverk inom SJ, detta sker genom företagsgemensamma utbildningar och olika ledaraktiviteter som till exempel ledardagar.

Erfarenheter

För att lyckas i rollen så ser vi gärna att du har tidigare ledarerfarenheter. Det är en fördel om du kommer från produktionsrelaterad verksamhet med personalansvar och då gärna från större organisationer. Självklart uttrycker du dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift och vi ser eftergymnasial utbildning som meriterande.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är en naturlig ledare med en förmåga att se dina medarbetare, skapa goda relationer och trivs i en ledarroll med många kontaktytor. Du är duktig på att motivera och entusiasmera dina medarbetare i arbetet att skapa en god arbetsmiljö för teamet. Din förmåga att kommunicera och presentera är mycket god. Vi ser självklart att du är strategisk och har ett konsekvenstänk, samtidigt som du är en stark beslutsfattare, allt enligt SJs värderingar och ledarprinciper. Eftersom arbetet till stor del går ut på att leda en operativ organisation kommer din förmåga att omsätta planer i konkret handling utgöra en stor tillgång i det dagliga arbetet.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar SJ med PS Partner. Har du frågor så kontakta gärna Louise Harrysson 072 311 9839 louise.harrysson@pspartner.se 

Vi jobbar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat.