Meny
Meny

Trafiksäkerhetsspecialist Fordonssäkerhet

Stockholm Trafiksäkerhet Sista ansökningsdag: 2023-02-19

SJ är en koncern med många olika typer av yrken som tillsammans gör vårt yttersta för en säker trafik där tågen ska kunna gå i tid och våra resenärer får den bästa tänkbara reseupplevel­sen. SJ står inför en mängd spännande möjligheter och utmaningar de närmaste åren. Både SJ och våra uppdrags­givare i upphandlad trafik anskaffar nya fordon och upprustar äldre fordon. Inom trafiksäkerhetsområ­det förändras arbets­sätt med tillstånd och god­kännanden enligt EU:s fjärde järnvägspaket och den ännu nya rollen som certifierad underhållsansvarig enhet, ECM. I samband med att en av våra mest erfarna med­arbetare kommer att gå i pension i början av 2024 söker vi nu en tekniskt kunnig och intresserad trafiksäkerhets­spe­cialist med inriktning på fordonssäkerhet.

Arbetsuppgifter och ansvar

Som trafiksäkerhetsspecialist inom fordonssäkerhet kommer du att tillsammans med fyra kollegor hantera tekniska trafiksäker­hets­frågor, utreda och följa upp allvarliga fordonshändelser och systemfel samt granska trafiksäkerhetsar­betet hos vår fordonsförvaltning och underhållsverksamhet samt våra under­hålls­leverantö­rer genom revisioner, möten och inspektioner. Rollen som trafiksäkerhetsspecialist är en nyckelposition i att bibehålla en hög trafiksäkerhetsnivå och samtidigt utveckla SJs trafiksäkerhetsarbete för framtiden.

Utifrån din bakgrund och erfarenhet kommer du att vara kontaktperson för ett eller flera for­dons­littera och/eller specialområden inom teknisk trafiksäkerhet. De närmaste åren pågår många förändringar som kräver nya fordonsgodkännanden, säkerhetsarbete vid provverksamhet och driftsättning av nya fordon i den operativa verksamheten.

SJ Trafiksäkerhet har ett brett spektrum av arbetsuppgifter varför även andra områden inom funk­tionens ansvars­område är aktuella beroende på din bakgrund och erfarenhet. Du arbetar självstän­digt men i god samverkan med dina kollegor och tar ett stort eget ansvar för framdrift och leverans. Det kan efter överenskommelse vara aktuellt med beredskapstjänstgöring enligt schema.

Om dig

Vi söker brett inom järnvägsområdet efter dig som har en mycket god fordonsteknisk kunskap inom spårtra­fiken. Du har minst fem års arbetslivserfarenhet inom området och är väl insatt i järnvägens trafiksäkerhetslagstiftning och förutsättningar både teoretiskt och praktiskt.  

Du kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt och har vana av att arbeta administrativt med t.ex. riskanalyser, tekniska utredningar, statistisk analys eller liknande. Du samverkar lika bra med divisionschefer och andra ledningsfunktioner som med tekniker och konstruktörer hos leverantörer och förstås med dina närmaste kollegor. Mycket goda kunskaper i engelska språket är nödvändigt, behärskar du dessutom tyska är det ett plus.

För att lyckas i uppdraget tror vi att du är fordonsingenjör eller instruktionsförare med tekniska ämnesområden eller tekniskt driftstöd som specialitet. Fordonstekniker med erfarenhet av konstruktion och beredning inom fordonsverkstad kan också vara en bra bakgrund.

Har du med dig erfarenheter av kvalificerade riskanalyser, myndighetsärenden, tredjepartsgransk­ningar e.d. är det förstås ett stort plus. Du behöver ha förmåga att överblicka helheten och se till verksamheten i stort – ha systemsyn – men samtidigt kunna hantera detaljfrågor och komplexa samband. Att du är lösningsfokuserad, öppen för nya idéer och tar stort eget ansvar är närmast självskrivet.

Vi ser dig som en förmåga för framtiden som gillar långsiktiga engagemang.

Tillträde 1 juni eller lämplig tidpunkt enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Du utgår från vårt huvudkontor i centrala Stockholm med fin utsikt över riddarfjärden.

Om SJ Trafiksäkerhet

SJ Trafiksäkerhet är en stödfunktion på koncernnivå som ansvarar för system, kunskap och metoder för att bedriva ett långsiktigt trafiksä­ker­hetsarbete så att SJ ständigt har en hög trafiksäkerhetsnivå i verksamheten. I det ingår att upp­rätthålla SJ AB:s tillstånd för att vara järnvägsföretag i Sverige, Norge och Danmark liksom att hantera myndighets­godkännanden av fordon m.m. i dessa länder.

SJ Trafiksäkerhet driver och utvecklar SJ AB:s säkerhetsstyrnings­system med tillhörande rådgivning, riskhantering, hantering av olyckor och tillbud, revisioner internt och av leve­ran­törer samt granskning och utvärdering av trafiksäkerheten i verksamheten både operativt och inom fordonsområdet.

Vår verk­sam­het blir allt mer interna­tionellt inriktad genom att tillstånd och godkännanden i många fall framöver hanteras via Europeiska järnvägsbyrån men också genom samarbeten för tågtrafik till Tyskland, fordonsleveranser m.m. Vi deltar engagerat i olika branschsamarbeten..

Ansökan

När du gör din ansökan så passa på att visa din förmåga att uttrycka dig väl i skrift och ge gärna referenser eller exempel på varför ju du vore perfekt för detta uppdrag.

Urval görs löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig bättre!

SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat. Varmt välkommen med din ansökan!
Kontakt:
Peter Sjöquist, Chef Trafiksäkerhet
076-1306258
peter.sjoquist@sj.se

David Lang, HR Business Partner
David.Lang@sj.se