Vi för människor närmare varandra, varje dag
Meny
Meny

Chef för produktionsnära IT-system på SJ

Stockholm Systemområde Produktion Sista ansökningsdag: 2019-10-04

Vill du vara med och göra skillnad på riktigt och arbeta i ett av Sveriges ledande företag som har miljö, hållbart resande och kundupplevelse som ledstjärna? SJ står inför en mängd spännande möjligheter och utmaningar de närmaste åren. Den digitala transformationen samt arbetet med att SJ ska vara Sveriges ledande reseföretag och en av Europas erkänt bästa och mest efterfrågade operatörer, i och med den avreglering som fortgår på den nordiska och europeiska marknaden.

IT är idag en helt integrerad del av SJs affärsstrategi och har en avgörande betydelse för SJs målsättning att bli ett av Sveriges mest digitaliserade företag. IT-staben på SJ är en koncernfunktion med ansvar för alla IT-lösningar inom SJ-koncernen inklusive upphandlade affärer i Sverige och Norden. Vi är till stora delar en beställarorganisation med outsourcade och upphandlade IT-leveranser som samverkar nära SJs divisioner och staber kring utveckling och förvaltning av IT-system, IT-tjänster och lösningar för digitalisering. IT-staben är organiserad i en IT-styrning & Service Management enhet, en Enterprisearkitekturenhet och tre leveransenheter organiserade utifrån de verksamheter de möter IT-marknad, IT-Produktion, IT-koncerngemensamma lösningar. IT-landskapet är stort och komplext och består av ca 150 system.

Om tjänsten

Enheten IT-Produktion ansvarar för alla IT-system som stöttar de produktionsnära processerna på SJ: Förbereda, planera och leverera resa.

Några exempel på produktionsnära IT-system på SJ är system för underhåll av våra tåg, system som används i våra depåer, av vår trafikledning, hantering av tidtabeller, planering av personal och scheman samt IT-system för förare av våra tåg och ombordpersonal. IT-systemen innehåller en mix av klassiska affärssystem som t ex SAP, branschunika standardsystem och egenutvecklade lösningar. Enheten ansvarar också för IT-systemen kopplat till ekonomi och HR. Den absoluta majoriteten av IT-systemen är affärskritiska.

Vi söker nu en chef till enheten som består av 11 anställda och ett antal konsulter där du som chef för enheten leder verksamheten. Ditt team deltar i projekt, utveckling, förvaltning och drift av våra IT-system kopplat till vår produktionsverksamhet. IT-staben på SJ är i huvudsak en outsourcad IT-avdelning och därmed är kontakter med leverantörer ett dagligt inslag. Även Trafikverket som ansvarar för alla system kopplat till t ex spår, signaler och tilldelning av tidtabeller är en viktig samarbetspart.

Du och ditt team har ett nära samarbete med chefer och medarbetare i IT-stabens övriga fyra enheter. Du rapporterar till CIO och deltar i IT-stabens ledningsgrupp samt i ett antal olika styrgrupper kopplat till projekt inom IT Produktion. Du deltar även i SJs produktionsforum, en ledningsgrupp för produktionsområdet som bl. a hanterar hela portföljen av projekt inom området.

Om dig

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda en enhet med ansvar för affärskritiska produktionssystem i transportbranschen eller andra verksamheter med affärskritiska produktionssystem.

Du är en person med bred ledarerfarenhet från IT-området där du kanske har börjat din karriär som utvecklare för att senare axla ledarroller inom IT t ex projektledare och roller med personalansvar.

Du har starka ledaregenskaper och tycker om att leda människor, är samarbetsorienterad, kommunikativ, strukturerad, analytisk och pedagogisk med strategisk höjd och god förmåga att få saker att hända i praktiken. Du är även nyfiken och bra på att lyssna.

Du har

  • Högskoleexamen som Civilingenjör, systemvetare eller företagsekonom
  • + 15 års erfarenhet från IT-branschen i en konsult- och/eller linjeorganisation
  • Erfarenhet av personalansvar och budgetansvar
  • Starka ledaregenskaper
  • Erfarenhet av IT-produktionssystem från t ex transportbranschen eller andra produktionsintensiva branscher
  • Erfarenhet av ledningsgrupparbete
  • Du talar svenska och engelska obehindrat

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar SJ med Experis IT. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anki Snis, 08-508 954 53, anki.snis@se.experis.com eller Anna Setterberg, 08-764 2583, anna.setterberg@se.experis.com.

Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående.

 

SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat. SJ för människor närmare varandra, varje dag. SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,9 miljarder SEK och har 4 600 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 140 000 personer att resa med någon av SJs 1 200 avgångar från 288 stationer.