Vi för människor närmare varandra, varje dag
Meny
Meny

Leverantörsstyrare dagligt underhåll till SJ Krösa

Nässjö SJ AB Sista ansökningsdag: 2021-10-31

SJ för människor närmare varandra, varje dag. SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

 

Den 12 december 2021 tar SJ över ansvaret att driva Krösatågstrafiken. Trafikavtalet omfattar planering och drift av Krösatågstrafiken, ombordservice, dagligt och tekniskt underhåll samt ansvar för drift och underhåll av depån i Kalmar samt den nya depån som ska uppföras i Nässjötalsperioden kommer flera stora förändringsprojekt att genomföras, nya fordon ska föras in samtidigt som gamla fasas ut och den nya depån ska tas i drift i Nässjö.
Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne och omfattar ett stort geografiskt område. Trafiksystemet består av tio linjer, varav åtta idag körs under varumärket Krösatågen och två under namnet Kustpilen. I systemet körs 7,5 miljoner tågkilometer per år och 78 stationer trafikeras. Från och med trafikstarten, 12 december 2021, kommer de två varumärkena slås samman och Krösatågen blir då det gemensamma varumärket för all trafik.

Om tjänsten
I här rollen som Leverantörsstyrare för dagligt underhåll kommer du vara en värdefull resurs som arbetar för att kvalitetssäkra vår leverans till kund. Det innebär att på ett systematiskt och strategiskt sätt följa upp avtalad leverans med våra samarbetspartners för dagligt underhåll, för att säkerställa att SJ Krösa erbjuder en tågtrafik med bästa möjliga kvalitet, effektivitet och service. I rollen som leverantörsstyrare krävs ett utmärkt affärsmässigt- och relationsskapande fokus för att tillse att SJ Krösa har goda relationer med såväl leverantörer som beställare för att bidra till att skapa lönsamhet i verksamheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Ansvara för beställning av städtjänster för fordon från underleverantörer
  • Följa upp och utveckla befintliga avtal med leverantörer av dagligt fordonsunderhåll
  • Säkerställa samverkan och värdebevarande insatser tillsammans med våra partners för att säkerställa fordonens komfort och renhet
  • Skapa och kommunicera en plan för dagligt underhåll utifrån SJ Krösas trafikprogram och fordonsomlopp
  • Ansvara för kvalitetsuppföljning av städtjänster genom kontroller och mätningar
  • Ansvara för rapportering av dagligt underhåll till beställaren enligt trafikavtalet
  • Vara drivande och aktiv i att utveckla nya arbetssätt och processer för att öka produktivitet och kvalitet
  • ekonomisk uppföljning utifrån avtal (t ex fakturakontroller)

Vem söker vi?
Vi söker dig som har examen från universitet/högskola inom logistik, planering, ekonomi eller motsvarande. Du har erfarenhet av att ha arbetat med avtalsskrivning, granskning av avtal, förhandling och leverantörsstyrning Du har en exemplarisk förmåga att agera professionellt och affärsmässigt och är van vid att hantera komplexa situationer. Du drivs och motiveras av att samarbeta med andra och av att skapa, utveckla och bibehålla relationer. Du har en god analytisk förmåga och en god kommunikationsförmåga på svenska och engelska. Du tycker om att arbeta mot mål och resultat och har förståelse för de ekonomiska aspekterna av affären.

Vad kan SJ erbjuda dig?
SJ erbjuder en tjänst med stort eget ansvar och en möjlighet att vara med och stärka vår förmåga inom upphandlad trafik och att bygga nya effektiva delar inom vår organisation. Det är en utvecklande roll i inom ett nytt affärsområde för SJ. Som anställd på SJ omfattas du av vårt kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner.

Ansökan
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. Vi ber dig därför visa ditt intresse genom att trycka på ”ansökan” nedan.

SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat. Varmt välkommen med din ansökan!
Kontakt:
Ulf Brengdahl, Affärschef SJ Krösa
070-003 20 01
Ulf.BrengdahlSjoberg@sj.se