Vi för människor närmare varandra, varje dag
Meny
Meny

Examensarbete inom Personalplanering

Stockholm Personalplanering Sista ansökningsdag: 2022-06-12


SJ för människor närmare varandra, varje dag. SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Är du i slutskedet av din examen med inriktning ekonomi eller ingenjör och letar nu efter en attraktiv uppdragsgivare med många spännande utmaningar. Sök dig till SJ!

Enheten Personalplanering ansvarar för kostnadseffektiv och korrekt bemanning av SJ:s tåg/trafikprogram. Enheten ska arbeta fram kvalificerade utredningar och analyser kring tidtabell, personalstyrka och regelförändringar. Ambitionen är att vara en proaktiv affärspartner inom SJ.

Uppdragsbeskrivning
Planeringen står inför spännande utmaningar de kommande åren, med krav på ökad produktivitet och effektivitet samt ökad upplevd kvalitet i scheman. Dessutom implementerar personalplaneringen ett nytt system (IVU).

Som examensarbetare på SJ inom personalplaneringen kommer du vara en viktig del i att utmana och finna nya lösningar och tankesätt som förhoppningsvis kan brukas i verksamheten för att nå satt mål.

Möjliga problemformuleringar:
Till dessa problemformuleringar rekommenderar vi 1-2 personer som tar sig an någon av nedan utmaningar. Utmaningarna är med avsikt formulerade ganska brett så rätt kandidater kan få möjlighet till rätt problem. Slutgiltig problemformulering sätts i samarbete med SJ och examensarbetaren/universitetet.

 • Teoretisk modell för uppskattning av personalbehov. Genom historiska värden skapa nyckelvärden för beräkning av personalbehov till upphandlingar och produktionsförändringar.
 • Baserat på utfallshistorik genomlysa om en annorlunda planering av ex turer hade skapat ett mer robust schema. Analysera vilka faktorer som påverkar genomförbarheten av befintlig produktion.
 • Utveckling av en befintlig modell hur linjer klustras för att minska simuleringstider och klara av fler in parametrar för en mer verklighetsbaserad analys. Analys av vilka faktorer som avgör vilka linjer som bäst hör samman.

Person
Du har ett analytiskt tankesätt och en stark kostnadsmedvetenhet. Det viktiga för dig är att uppnå goda resultat. Du är självgående och söker kontakter för att lösa uppgiften. Lärande och utveckling är viktigt för dig.  

Utbildning 
Du är i slutskedet av din högskoleutbildning med inriktning mot logistik, planering eller ekonomi. Gärna Civ.ing. alternativt Civ. Ek med inriktning Matematik, Ekonomi eller Logistik.

Krav

 • Ha förmåga att arbeta i en dynamisk miljö med många intressenter.
 • Mycket goda systemkunskaper och förmåga att se hur olika system hänger ihop.
 • Stark känsla för siffror med väldigt god Excelkunskap.
 • Förmåga att göra analyser och identifiera samband mellan olika faktorer.
 • Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikation på svenska.

Meriterande beroende på uppgift

 • Verktyg för datavisualisering.
 • Programmeringskunskaper (ex VBA, Python, R).
 • Kunskaper om databashantering och SQL.
 • Har ett starkt intresse för system- och verksamhetsförbättringar.

Placering är i huvudsak i Stockholm. Tidsperiod mellan sept 2022 – dec 2022.

Ansökan
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat.
Varmt välkommen med din ansökan!

SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat. Varmt välkommen med din ansökan!
Kontakt:
Filip Rudzki, Chef Analys & Optimering
filip.rudzki@sj.se

Åsa Svensson, Planeringsanalytiker/Handledare
asa.svensson@sj.se